ARD FONTE


Polyuretanové pryskyřice

Polyuretanové pryskyřice jsou velmi rozmanité skupiny produktů se širokým rozmezím mechanických a fyzikálních vlastností, od pevných tvrdých hmot po měkké gumy. Tyto pryskyřice umožní vyrobit nejrůznější díly a součásti jako jsou modelová zařízení pro slévárenství, formy pro další zpracování plastů, prototypové díly, nebo i funkční díly do přístrojů a zařízení.


Bylo vyvinuto několik skupin produktů jako řada Multicast pro modely a formy, dále pro prototypové součásti řada ProtoCast, ProtoFlex, ProtoRim a ProtoAmid. Výsledné mechanické vlastnosti se u skupin liší různou tvrdostí a elasticitou hmot, různou tepelnou odolností, barvou a podobně. Potřebné vlastnosti hmot lze také upravovat tím, že se mísí dva odlišné typy pryskyřic v poměru, který dává potřebnou tvrdost a pevnost, nebo elasticitu součásti. Také se mísí typy s krátkou a dlouhou dobou zpracování k dosažení optimální doby pro další zpracování. K tomuto účelu jsou k dispozici potřebné tabulky s doporučením poměrů míchání.


Dle způsobu použití se dělí na licí hmoty plněné a neplněné určené k dodatečnému naplnění, z časového hlediska se dělí na rychle a pomalu tuhnoucí hmoty. Podle způsobu zpracování lze pryskyřice dělit na určené pro gravitační odlévání, pro odlévání ve vakuu, dále určené pro průběžné mísení a plnění mísícím tlakovým zařízením. Výhodou rychlých polyuretanových hmot je výhoda možnosti výroby mnoha dílů do jedné formy za směnu, například každých 30 minut 1 díl.

Nabídka polyuretanových pryskyřic